top of page

WHISTLEBLOWING
Jak se na něj legislativně připravit?

Přednáší: Ing. Miroslava Jelínková - zakladatelka AKO (Asociace korporátních ombudsmanů)
a Albert Králík - IT řešení, jednatel SafeTalk Technology s.r.o. -www.safetalk.cz , partner Asociace korporátních ombudsmanů z.s.

Whistleblowing

K 1. srpnu 2023 vstoupil v účinnost český zákon o ochraně oznamovatelů pro firmy nad 250 zaměstnanců. Ostatní zaměstnavatelé (nad 50 zaměstnanců včetně zaměstnanců na DPP, DPČ či agenturních zaměstnanců) mají čas se připravit do 15. prosince 2023, kdy budou povinni také přijmout opatření k novému zákonu a určit odpovědnou osobu.

Sankce pro zaměstnavatele může být, až 1 000 000,- korun, pokud například poruší své povinnosti, přijme odvetná opatření nebo nezajistí správně fungující VOS (vnitřní oznamovací systém).

Tento zákon má za cíl posílit ochranu whistleblowerů a stanovit povinnosti pro organizace v oblasti whistleblowingu, včetně zavedení povinných postupů a mechanismů pro oznamování nepravostí.

Oznámit neetické jednání kolegy, nespravedlivé zacházení či trestný čin. Všechny tyto akce můžeme označit slovem whistleblowing, v překladu “pískání na píšťalku”.

Na školení se dozvíte jaké systémy whistleblowingu existují a jak oblast whistleblowingu upravují zákony. Také jak nejlépe nastavit tyto procesy ve vaší společnosti abyste dodrželi literu zákona.

Osnova školení:

 • Seznámení se zákonem o ochraně oznamovatele 171/2023 ( Whistleblowing)

  •  Kdo je oznamovatel

  •  Kdo je příslušná osoba

  •  Co je vnitřní (VOS) a externí oznamovací systém

  •  Jaké oblasti řeší whistleblowing (věcná působnost)

 • Jaké jsou povinnosti ze zákona?

 • Jaké jsou dopady (sankce) při nesplnění zákonné povinnosti?

 • Jak zvolit vhodný VOS a příslušnou osobu pro vaši společnost?

 • Příklady z praxe (Co dělat, když přijde oznámení? Jak pracovat se zaměstnanci a oznámeními a podobně)

 • Diskuze

úterý 31. 10. 2023
od 9:00 

Místo: Rváčovská 1639, Hlinsko Regionální školicí středisko SAVE CZ

Cena školení: 1.490,- Kč

Prezence: 8:30 - 9:00

Prezentace/školení: 9:00 - 10:30

Přestávka občerstvení: 10:30-11:00

Prezentace/školení: 11:00-11:45

Občerstvení bude připraveno po celou dobu konání akce

Informace o přednášejících:

Albert Králík ( IT řešení, jednatel SafeTalk Technology s.r.o. -www.safetalk.cz , partner Asociace korporátních ombudsmanů z.s.)

Whistleblowingu se věnuji od roku 2019, kdy byla ochrana oznamovatelů teprve na začátku. K zákonu, který budí silné emoce, jsme našli řešení, které uspokojí to nejdůležitější: jednoduchost, bezpečí a splnění zákona na pár kliknutí. V průběhu let a praxí z terénu jsme měli možnost upravovat aplikaci tak, aby splňovala všechny nároky dané legislativou. Jsme v denním kontaktu s Ministerstvem spravedlnosti, aby naši klienti byli připravení na všechno.

 

Miroslava Jelínková ( firemní konzultant a předseda Asociace korporátních ombudsmanů z.s. - AKO | Asociace korporátních ombudsmanů (korporatni-ombudsman.cz))

Whistleblowingu se věnuji od roku 2019, kdy jsem se stala interní ombudsmankou nebo-li příslušnou osobou k řešení podnětů od zaměstnanců a dalších osob. V roce 2021 jsem založila Asociaci korporátních ombudsmanů, kde se věnujeme tématu whistleblowingu a pořádáme na toto téma konference.

Whistleblowing-Featured-Image.jpg
bottom of page