top of page

WHISTLEBLOWING
Jak se na něj legislativně připravit?

Přednáší: Ing. Miroslava Jelínková - zakladatelka AKO (Asociace korporátních ombudsmanů)

Whistleblowing

K 1. srpnu 2023 vstoupil v účinnost český zákon o ochraně oznamovatelů pro firmy nad 250 zaměstnanců. Ostatní zaměstnavatelé (nad 50 zaměstnanců včetně zaměstnanců na DPP, DPČ či agenturních zaměstnanců) mají čas se připravit do 15. prosince 2023, kdy budou povinni také přijmout opatření k novému zákonu a určit odpovědnou osobu.

Sankce pro zaměstnavatele může být, až 1 000 000,- korun, pokud například poruší své povinnosti, přijme odvetná opatření nebo nezajistí správně fungující VOS (vnitřní oznamovací systém).

Tento zákon má za cíl posílit ochranu whistleblowerů a stanovit povinnosti pro organizace v oblasti whistleblowingu, včetně zavedení povinných postupů a mechanismů pro oznamování nepravostí.

Oznámit neetické jednání kolegy, nespravedlivé zacházení či trestný čin. Všechny tyto akce můžeme označit slovem whistleblowing, v překladu “pískání na píšťalku”.

Na školení se dozvíte jaké systémy whistleblowingu existují a jak oblast whistleblowingu upravují zákony. Také jak nejlépe nastavit tyto procesy ve vaší společnosti abyste dodrželi literu zákona.

Osnova školení:

 • Seznámení se zákonem o ochraně oznamovatele 171/2023 ( Whistleblowing)

  •  Kdo je oznamovatel

  •  Kdo je příslušná osoba

  •  Co je vnitřní (VOS) a externí oznamovací systém

  •  Jaké oblasti řeší whistleblowing (věcná působnost)

 • Jaké jsou povinnosti ze zákona?

 • Jaké jsou dopady (sankce) při nesplnění zákonné povinnosti?

 • Jak zvolit vhodný VOS a příslušnou osobu pro vaši společnost?

 • Příklady z praxe (Co dělat, když přijde oznámení? Jak pracovat se zaměstnanci a oznámeními a podobně)

 • Diskuze

úterý 17. 10. 2023
od 9:00 

Místo: Rváčovská 1639, Hlinsko Regionální školicí středisko SAVE CZ

Cena školení: 1.490,- Kč

Prezence: 8:30 - 9:00

Prezentace/školení: 9:00 - 10:30

Přestávka občerstvení: 10:30-11:00

Prezentace/školení: 11:00-11:45

Občerstvení bude připraveno po celou dobu konání akce

Whistleblowing-Featured-Image.jpg
bottom of page