LIKVIDACE ODPADŮ

 

likvidace

suti

Likvidujeme suť, lepenku, dřevní materiály. Vyřídíme protokoly o likvidaci.

pŘistavení

kontejnerŮ

Přivezeme kontejner k vám a po naplnění zase odvezeme včetně likvidace.

poradenský

servis

Administrativní podpora v likvidaci odpadů. Poradenský servis.

vÝVOZ SEPTIKŮ

Vývoz a likvidace odpadů z domovních septiků, jímek, čistíren odpadních vod.

LIKVIDACE

NEBEZPEČNÝCH

ODPADŮ

Likvidace nebezpečných odpadů automobily ADR.

P1060303
Daf cisterna
Avia kontejnerová
P1050359
22042009134
P1060002
Daf cisterna
Man přeprava

Likvidace odpadů včetně nebezpečných odpadů. Likvidujeme také ostatní odpady, kapalné odpady, odpady vznikající ze stavební činnosti.

Nabízíme vývoz septiků, jímek, kalů z čistíren odpadních vod. Přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR.

Veškeré odpady podléhají registraci v systému EVI. 

Likvidace travních odpadů v kompostárně.

Dále provozujeme recyklátor asfaltových ker Bagela. Směs z recyklatorů se dá dále využívat při stavbě nových cest, silnic. 

Primárně se snažíme o kompletní ucelenou nabídku služeb, kde naše společnost pokryje veškerou poptávku bez další subdodávek.

"S námi chráníte přírodu!"

 

Máte zájem o nabídku našich služeb z oblasti likvidace odpadů?

Kontaktujte nás.

Výborně! Zpráva byla přijata. Co nejdříve se vám ozveme nazpět.